Vakantiegeld

De maand mei is traditioneel getrouw de maand van het vakantiegeld. Bijna twee op de drie medewerkers ontvangt het vakantiegeld in mei.

 

Het vakantiegeld in 2024 valt hoger uit voor de lagere inkomens. Mensen die net onder modaal verdienen, € 3.000,- bruto per maand, ontvangen netto € 242,- meer vakantiegeld.

Verdien je een modaal inkomen of hoger? Dan is het bedrag lager of gelijk aan vorig jaar. Mensen die drie keer modaal verdienen, leveren netto € 637,- in op hun vakantiegeld.

Dit blijkt uit berekeningen van ADP Nederland.

 

Dit alles heeft te maken met het verrekeningspercentage op het standaard belastingtarief. Dat verrekeningspercentage moet ervoor zorgen dat de heffingskorting op de juiste manier wordt berekend. Die heffingskortingen zijn inkomensafhankelijk en jaarlijks worden hiervan de grenzen waarbij de op- en afbouw van de heffingskortingen beginnen, aangepast. Dat heeft dan weer invloed op de hoogte van de loonbelasting die op het vakantiegeld wordt ingehouden.

 

Wist je dat …

… het vakantiegeld berekend wordt over het brutoloon én de overwerktoeslag?

… het vakantiegeld steeds minder vaak aan vakanties wordt uitgegeven?

… het gebruikelijk is om medewerkers met een nulurencontract het vakantiegeld per maand uit te betalen?

… stagiaires geen recht hebben op vakantiegeld? Het staat de werkgever uiteraard vrij om dit wel uit te betalen, maar dit is niet gebruikelijk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *